Skip to main content Skip to main menu

Strategic Plan

Strategic-Plan

Labour Court Strategic Plan 2022-2024

Mission-Statement-(60-×-20cm)-(1)

 

Following on from the previous Strategic Plan (2019-2021), this strategic plan aims to set goals and objectives for the Labour Court to support and continue to deliver on this mission for the three-year period 2022 – 2024.

The plan has been developed in the context of the significant disruption resulting from the Covid-19 pandemic and reflects the changed environment in which we all now operate.

Labour Court-Strategic Plan 2022-2024

Labour Court Strategic Plan 2019 - 2021

An Chúirt Oibreachais Plean Straitéiseach 2022-2024

Is é misean na Cúirte Oibreachais “socruithe ardchaighdeáin, cothroma agus neamhchlaonta a sholáthar chun díospóidí caidrimh thionsclaíoch a réiteach agus cinntiúchán a dhéanamh ar achomhairc i ndíospóidí bunaithe ar an dlí fostaíochta.”

 

Ag leanúint ar aghaidh ón bPlean Straitéiseach roimhe seo (2019-2021), is é is aidhm don phlean straitéiseach seo spriocanna agus cuspóirí a leagan síos chun go mbeadh an Chúirt Oibreachais ábalta tacaíocht a thabhairt agus leanúint den mhisean a chur i bhfeidhm don tréimhse trí bliana 2022 – 2024. Forbraíodh an plean i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 agus na hathruithe suntasacha a tharla dá barr, agus is léiriú é an plean ar an timpeallacht athraithe ina bhfuilimid ar fad ag oibriú.

An Chúirt Oibreachais - Plean Straitéiseach 2022-2024